Mateùsz Titës Meyer

 


Dziennikarz zajmujący się prawami, kulturą i historią Kaszubów.

Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota oraz Fundacji Kaszuby.

Pierwszy Kaszuba, który skorzystał z prawa do posługiwania się kaszubskojęzycznymi dokumentami osobistymi.

Tłumacz na język kaszubski. Aktywista i społecznik.

INICJATOR

 

DBAMY O NASZE PRAWA

WSPÓŁPRACUJEMY

Z MNIEJSZOŚCIAMI Z CAŁEGO KRAJU

Dążymy do poprawy sytuacji społeczności mniejszościowych w Polsce. Pragniemy lepszej rzeczywistości dla nas wszystkich.


Nie ma demokracji
bez ochrony praw mniejszości.

RPO, Adam Bodnar

Charwatnik to oddolna, kaszubska inicjatywa dążąca do partycypacji obywatelskiej Kaszubów oraz do wypracowania inkluzywnych mechanizmów monitorujących wydatkowanie środków publicznych na budowanie kaszubskiej tożsamości.

Działamy dla Kaszub!

Strzeżemy praw
Kaszubów!

CHCEMY ZAPEWNIĆ

PRZYSZŁOŚĆ

KASZUBSKIEJ KULTURZE

© 2020-2021 Mateùsz Titës Meyer

wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

CHCĘ POMÓC

ZOBACZ RAPORT

ZOBACZ MAPĘ

To projekt zrodzony ze społecznej potrzeby monitorowania wydatkowania środków na naukę języka kaszubskiego w 74 samorządach województwa pomorskiego i w około 400 szkołach, w których co roku naszej mowy uczy się ponad 20 000 dzieci i młodzieży. Chcemy, by nauka rodnej mowy odbywała się na najwyższym poziomie, dlatego pytamy o #dëtczinakaszëbsczi.

W SZKOŁACH

NAZWY MIEJSCOWOŚCI

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU

PRZEŚLIJ DO NAS ZDJĘCIA TABLIC

ZOBACZ MAPĘ TABLIC

To projekt zrodzony za sprawą konieczności dokonania weryfikacji poprawności językowej dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości na Kaszubach. Pierwsze takie tablice ustawiono w 2006 roku. Od tamtej pory przyjęto łącznie 828 kaszubskich nazw w 28 gminach. Niestety, niemal w każdej gminie można spotkać tablice z błędami ortograficznymi. Jako, że dwujęzyczne nazwy miejscowości są bardzo istotnym czynnikiem w budowaniu kaszubskiej tożsamości, chcemy doprowadzić do wymiany tych tablic, które zawierają błędy.

ZOBACZ PORADNIK

POBIERZ PDF

Projekt #stophejt na Kaszubach zrealizowany przy wsparciu funduszu GDAŃSK DZIELI SIĘ DOBREM