© 2020-2021 Mateùsz Titës Meyer

wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

FORMULARZ WYSYŁKOWY

Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją!

1. Upewnij się, że zdjęcia, które chcesz przesłać, zostały wykonane przez Ciebie w terminie 1.05-31.08.2021, że nie znajdują się na nich żadne pojazdy z widoczną tablicą rejestracyjną ani żadne osoby, a także że przedstawiają one znaki drogowe z nazwami miejscowości w językach polskim i kaszubskim w sposób czytelny.

2. Upewnij się, że posiadasz zdjęcia wykonane z obu stron każdego znaku (przód i tył - tzw. znaki drogowe E-17a i E-18a.), a napisy na tablicach są czytelne.


3. Z poniższej listy powiatów wybierz ten, na terenie którego wykonałeś zdjęcia tablic.

4. W kolejnych podstronach wybierz gminę i miejscowość, z której chcesz przesłać zdjęcia.

5. Wypełnij formularz wysyłkowy podając: imię i nazwisko autora fotografii wyrażającego zgodę na udostępnienie zdjęć, swój adres e-mail, datę wykonania fotografii, przybliżoną lokalizację sfotografowanego znaku (np. wjazd do miejscowości od strony...) i załącz dwie fotografie (przód i tył).

Przesyłając fotografie wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie w ramach działań projektu Charwatnik oraz oświadczasz, że posiadasz do nich prawa autorskie, bądź zgodę autora na udostępnienie zdjęć.

LISTA POWIATÓW

WEJHEROWSKI

PUCKI

LĘBORSKI

KOŚCIERSKI

KARTUSKI

CHOJNICKI

BYTOWSKI