© 2020-2021 Mateùsz Titës Meyer

wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Charwatnik to oddolna, kaszubska inicjatywa dążąca do partycypacji obywatelskiej Kaszubów oraz do wypracowania inkluzywnych mechanizmów monitorujących wydatkowanie środków publicznych
na budowanie kaszubskiej tożsamości.

Działamy dla Kaszub!

CHCEMY ZAPEWNIĆ

PRZYSZŁOŚĆ

KASZUBSKIEJ KULTURZE

Mateùsz Titës Meyer

 


Dziennikarz zajmujący się prawami, kulturą i historią Kaszubów.

Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota oraz Fundacji Kaszuby.

Pierwszy Kaszuba, który skorzystał z prawa do posługiwania się kaszubskojęzycznymi dokumentami osobistymi.

Tłumacz na język kaszubski. Aktywista i społecznik.

INICJATOR

 

WSPÓŁPRACUJEMY

Z MNIEJSZOŚCIAMI Z CAŁEGO KRAJU

Dążymy do poprawy sytuacji społeczności mniejszościowych w Polsce. Pragniemy lepszej rzeczywistości dla nas wszystkich.


Nie ma demokracji
bez ochrony praw mniejszości.

RPO, Adam Bodnar