© 2020-2021 Mateùsz Titës Meyer

wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!


Niniejszy projekt ma za zadanie przybliżać przysługujące Kaszubom prawa. Dzięki ich znajomości będziemy mogli budować świadome społeczeństwo, wspólnie działające dla przyszłości kaszubskiej kultury.


POZNAJ PODSTAWY PRAWNE

Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych
(w Polsce od 01.06.2009)

DBAMY O NASZE PRAWA

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym w Polsce (06.01.2005)

Znaj swoje prawa.